Hoe ziet een genderneutrale ontvangst eruit?

22 januari 2020

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun bezoekers genderneutraal aan te spreken. Zo stapten de Nederlandse Spoorwegen (NS) over van ‘Dames en heren’ naar ‘Beste reiziger’. Gemeenten als Amsterdam en Tilburg kiezen voor ‘Beste inwoner’. Ook het genderneutrale toilet is in opkomst. Wat betekent deze ontwikkeling voor de hospitality? Waar moet u rekening mee houden als u uw bezoekers genderneutraal wilt ontvangen?

Welkom voelen

Bij genderneutraliteit gaat het erom dat u geen onderscheid maakt tussen man en vrouw. Ook is er ruimte voor andere ‘genders’ (geslachten), zoals transseksuele personen of mensen die zich helemaal geen man of vrouw voelen. Steeds meer organisaties kiezen voor een genderneutrale aanspreekvorm als manier om iedereen zich welkom te laten voelen.

Wilt u uw ontvangst) genderneutraal inrichten, dan is taalgebruik een belangrijke eerste stap. We kiezen in ons dagelijks taalgebruik al voor meer neutrale vormen, die minder stereotyperend zijn. We zien dat terug in het gebruik van woorden als ‘verpleegkundige’ in plaats van ‘verpleegster’ of ‘broeder’. Of bewindspersoon in plaats van bewindsman of bewindsvrouw.

Inclusief taalgebruik

Voorstanders van genderneutraal taalgebruik willen traditionele beelden over mannen en vrouwen doorbreken. Daarnaast klinkt de laatste jaren ook vanuit de LHBT-gemeenschap (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders) een luidere roep om meer inclusief taalgebruik. De verandering van onze taal lijkt daarmee in een stroomversnelling terecht gekomen.

Met welke woorden geef je élke bezoeker een gastvrij en welkom gevoel? Taalcentrum-VU adviseert om woorden te vermijden die naar één gender verwijzen, zoals echtgenoot, echtgenote, dames en heren. In plaats van ‘uw echtgenoot/echtgenote’ gebruikt u bijvoorbeeld ‘uw partner’. In plaats van ‘Beste dames en heren’ wordt het ‘Beste mensen, Beste bezoekers’ et cetera.

Gewoon ‘goedemiddag’

Een andere mogelijkheid is de derde persoon te vermijden. Rechtstreeks aanspreken, zowel mondeling als waar nodig schriftelijk, werkt het beste. Ook is het verstandig om geen veronderstellingen te doen over iemands geslacht. ‘Goedemorgen, mevrouw’ als iemand zich een meneer voelt, of andersom, of geen van beiden, kan zomaar verkeerd vallen. Een vriendelijk ‘goedemorgen’ of ‘goedemiddag’ is altijd goed.

Genderneutrale ontvangst

De plek waar u zich met een genderneutrale ontvangst kunt onderscheiden is ongetwijfeld het toilet. Dit kan echter de nodige aanpassingen vereisen. In de regel zijn er dames- en herentoiletten. Simpelweg de bordjes vernieuwen is niet altijd genoeg. Traditionele herentoiletten hebben vaak urinoirs. Damestoiletten hebben meestal, naast de spiegel boven de wasbak, een extra spiegel om bijvoorbeeld make-up of haar bij te werken.

Een van de mogelijkheden is één grote, genderneutrale toiletruimte te maken. Uiteraard hoort een afscherming van de urinoirs daarbij. Een andere oplossing komt van Toletto. Deze organisatie bouwt toiletruimtes, waarbij de groepen zijn samengevoegd. Vooral bij drukte en piekbelasting is dit handig. Bezoekers kunnen zelf kiezen via welke ingang (dames of heren) ze naar binnen willen, maar maken wel van dezelfde toiletten gebruik zodat deze optimaal worden benut.

Aankleding ontvangst

Tot slot kunt u nog kijken naar de aankleding van de ontvangst. Hang bijvoorbeeld foto’s of afbeeldingen op die geen stereotype beeld van mannen en vrouwen laten zien. Wilt u iets verder gaan dan een neutraal plaatje, dan kunt u er ook voor kiezen om in het beeld juist veel diversiteit te laten zien. Dat moet natuurlijk wel bij het imago van de organisatie passen, zodat iedereen zich welkom voelt en blijft voelen.

New Call-to-action

Terugkijken: de eerste editie van de "Dag van de Hospitality":

Kijk of luister het webinar terug Sluiten